Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ - Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΟΙ ΑΓΙΕΣ 8η ΚΑΙ 9η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΑΓΙΟ ΦΩΣ....Καθολική εκκλησία και Οικουμενισμός. 

Βίντεο : Ο π.Παύλος Στρατηγέας και ο Θεολόγος κος Αθανάσιος Σακαρέλλος εξηγούν για το πότε καταδικάστηκαν οι Παπικοί Φράγκοι από τους Ορθοδόξους . ( Διότι δυστυχώς ακόμα και σήμερα κάποιοι Ορθόδοξοι υποστηρίζουν ότι οι παπικοί Φράγκοι δεν έχουν καταδικαστεί συνοδικά από την όλη εκκλησία) .

Κάνουν αναφορά στις Αγίες και Οικουμενικές συνόδους της Ορθοδόξου Ανατολικής εκκλησίας ,αλλά και για αρκετά ακόμα πολύ σοβαρά ζητήματα πίστεως. 

Αναφέρουν την καταδίκη των Φράγκων , των Φραγκικών αιρέσεων από την 8η οικουμενική σύνοδο επι Μεγάλου Φωτίου , και την συμμετοχή του Ρωμαίου ορθοδόξου Πάπα της εποχής εκείνης. 

Κατόπιν της καταλήψεως του πατριαρχείου Ρώμης από τους καταδικασμένους Φράγκους , και την εγκαθίδρυση του Φράγκου Πάπα Σεργίου του Δ' που ανήλθε στον παπικό Θρόνο το 1009 μετά το θάνατο του προκατόχου του Πάπα Ιωάννη ΙΗ΄.  (Παρέμεινε στο παπικό θρόνο για τρία χρόνια μέχρι το θάνατό του το 1012μ.χ )  

Έγινε διακοπή της μνημονευσής του το 1009 μ.χ από όλα τα Ανατολικά Ορθόδοξα πατριαρχεία .  Οι παπικοι για το λογο αυτο το 1054 αναθεματισαν τους ορθοδοξους , και η συνοδική ανταπάντηση του αναθέματος των παπικών από τους Ορθοδόξους ηταν η σύγκλιση συνόδου υπό τον πατριάρχη Κων/λεως Μιχαήλ Κηρουλάριο με την έγκριση και των υπολοίπων ορθοδόξων πατριαρχείων που αναθεμάτισε τους παπικούς Φράγκους.


( Από Ιστοσελίδα Amen.gr  : Ἡ Σύνοδος τοῦ 9ου αἰῶνος ὄχι μόνον δέν ἦταν ἀντιπαπική, ἀλλά ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς ἐντατικῆς καί καλῆς συνεργασίας ὅλων τῶν Πατριαρχείων Ἀνατολῆς καί Δύσεως, δηλαδή καί μέ τόν Πάπα τῆς Ρώμης. Κατά συνέπειαν ἡ Σύνοδος αὐτή ἦταν κοινή ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ ἀποφάσεις της ἦσαν ἐπίσης κοινές καί τίς ἀναγνώρισαν οἱ Ἐκκλησίες Ἀνατολῆς καί Δύσεως, ὁπωσδήποτε δέ καί ὁ τότε Πάπας Ρώμης Ἰωάννης. Γιά τόν λόγο αὐτόν, ἐπειδή ἔχει ὅλα τά ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου θά πρέπει νά ἀνακηρυχθεῖ καί ἀπό τίς δύο Ἐκκλησίες Ἀνατολῆς καί Δύσεως ὡς 8η Οἰκουμενική, ὡς συνέχεια τῶν ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων. 

Τήν ἄποψη αὐτή ἔχουν ἐκφράσει ἤδη καί ἀρκετοί Ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι δηλώνουν κατηγορηματικῶς ὅτι κακῶς στήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία θεολόγοι καί κανονολόγοι, ἀπό τόν 11ο αἰῶνα καί μετά ἀπαριθμοῦν τήν ἀντιφωτιανή Σύνοδο τοῦ 869/870 μεταξύ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ὄχι τήν Σύνοδο τοῦ 879/880.[3] Ἡ Σύνοδος αὐτή θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ καί «ἑνωτική Σύνοδος ἤ Σύνοδος καταλλαγῆς», διότι ἀποκαταστάθηκε καί ἡ Κοινωνία μεταξύ τῶν Θρόνων Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως, καθώς ἐπίσης μεταξύ τοῦ πάπα Ρώμης Ἰωάννου καί τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἱεροῦ Φωτίου. Ἄλλη καταδίκη τοῦ ἱ. Φωτίου δέν ὑπάρχει καί ἀπεβίωσε ἐν πλήρει ἐκκλησιαστικῇ κοινωνίᾳ μέ τόν Ρώμης. Οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου αὐτῆς, τόσον οἱ δογματικές ὅσον καί οἱ θεσμικές εἶναι πολύ σημαντικές καί χρήσιμες. Συγκεκριμένα: Στό βασικό θέμα τῆς πίστεως περί Ἁγίου Πνεύματος, ἀπεφασίσθη νά παραμείνει τό Σύμβολο τῆς Πίστεως χωρίς τό filioque. Τότε στήν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης ἐπισήμως στό Σύμβολο τῆς Πίστεως ούδόλως ὑπῆρχεν το filioque, το ὁποῖο προστέθηκε στίς ἀρχές τοῦ 11ου αἰῶνα, τό ἔτος 1014 ἀπό τόν Πάπα Βενέδικτο Η΄, μετά ἀπό ἕνα ὁλόκληρο αἰῶνα ).

Εδώ να διευκρινήσουμε οτι οι φράγκοι με το ανάθεμα προς τις υπόλοιπες ορθόδοξες εκκλησίες έθεσαν ευατούς εκτός της "όλης εκκλησίας" διότι αυτές τις αποφάσεις τις λαμβάνει η όλη εκκλησία "έν συνόδω"  προκειμένου να θέσεις εκτός των κόλπων της  εκκλησίας τους αιρετικούς.

Το ανάθεμα των ορθοδόξων  τους αφαίρεσε την ιερωσύνη κάτι που έγινε εμφανές το 1101μ.χ όταν επί λατινοκρατίας στα Ιεροσόλυμα δεν μπόρεσαν να λάβουν οι παπικοί με τον Πουλχέριο το Άγιον Φώς . ( γι΄αυτό και  συκοφαντούνε το θαύμα του αγίου φωτός )

Ακολουθεί σχετική αναφορά , από την ιστοσελίδα της Ι.Μονή Παντοκράτωρος Μελισσοχωρίου....

Λατίνος (Ρωμαιοκαθολικός) αυτόπτης μάρτυρας του Αγίου Φωτός 

Εισαγωγή

Η αλήθεια περί του Αγίου Φωτός για κάθε πιστό Ορθόδοξο είναι κάτι τόσο φυσιολογικό και αυτονόητο όσο και η αναπνοή του. Δεν χρειάζεται ούτε να του το αποδείξουν, ούτε να του το δικαιολογήσουν, ούτε καν να το δει- αφού πρόκειται για γεγονός καταφανέστατο. Όμως επειδή κάποιοι κλονίζονται ή δεν έχουν πιστέψει με τόση θέρμη- πειραζόμενοι και από τον διάβολο και από τους «διαβόλους»- τους προσφέρουμε μια ιστορική μαρτυρία για το Άγιο Φως. Επίσης είναι σημαντικά τα κείμενα αυτά διότι αποδεικνύουν την αλήθεια της Ορθοδοξίας ως μόνης Εκκλησίας του Χριστού, αφού μόνον στους Ορθοδόξους δίδεται άνωθεν το Άγιο Φως. Ας μην λησμονούμε πως το ότι δέχονται οι αιρετικοί να προσκυνήσουν και να λάβουν το Άγιο Φως από τα χέρια του Ορθοδόξου Πατριάρχη δεν είναι απλό πράγμα. Υπογραμμίζουμε πως πιστοποίηση της αξιοπιστίας της μαρτυρίας είναι το ότι προέρχεται από Λατίνο (Ρωμαιοκαθολικό) κληρικό και αυτόπτη μάρτυρα. Τέλος τονίζουμε πως αυτά τα δημοσιεύουμε προς δόξαν Θεού και αναζωπύρωση της φλόγας της Πίστεως, όχι ως απόδειξη σε απίστους. Αυτοί με εκπομπές, βιβλία και αστεία πειράματα υπογράφουν πως «ερευνούν» εντός λαγουμιών και μάλιστα φορώντας κουκούλες και ωτοασπίδες... ***

 J. Mischaud, Histoire des Croisades, Paris 1856, τομ.1, σελ. 291. Το γεγονός διηγείται ως εξής ο αρχιεπίσκοπος καθηγητής Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, όπως παραπάνω, σελ. 426-427:

«Διηγείται ένας αυτόπτης Λατίνος μάρτυρας, ο Πουλχέριος, αυτός που μετά από αυτά έγινε Πατριάρχης, ότι κατά το έτος εκείνο καθόλου δεν εμφανίζονταν το άγιο Φως, παρά όλες τις λιτανείες που τελέσθηκαν, κατά τις οποίες ψάλλονταν το «Κύριε ελέησον» από όλους που συμμετείχαν στις λιτανείες. «Καταληφθήκαμε από μεγάλη λύπη και θλίψη. Πόσες ανακραυγές προς τον Κύριο! Πόσοι στεναγμοί, πόσοι οδυρμοί! Γιατί στους οδυρμούς όλοι ψάλλαμε «Κύριε ελέησον», για να ζητήσουμε με τις ψαλμωδίες το έλεος του Κυρίου, όμως, αν και τον ικετεύαμε, καθόλου δε λαμβάναμε το ζητούμενο. Και ήδη ήρθε η εσπέρα και η μέρα έληξε και επειδή σκεφτήκαμε ότι εξαιτίας των αμαρτιών μας συνέβη ό,τι δεν συνέβη τα άλλα χρόνια, ο καθένας μας αποφάσισε ενδόμυχα να διορθωθεί σε όσα αμάρτησε προς τον Θεό. 

Το άγιο Φως δεν φάνηκε ούτε κατά το πρωί του Πάσχα, ο Βασιλιάς Βαλδουίνος απελπισμένος προσευχόταν μπροστά στον άγιο Τάφο, ο λατινικός κλήρος βρέθηκε σε πολύ δυσάρεστη θέση, αγνοώντας αν έπρεπε να τελέσει ή όχι την εορτή του Πάσχα, χωρίς το άγιο Φως. Καθώς οι Λατίνοι βρίσκονταν σε τέτοια αγωνιώδη κατάσταση, αποφάσισαν να βγουν από το Ναό της Αναστάσεως. 

Οι Έλληνες όμως που απέμειναν μέσα έκαναν θερμότερες προσευχές, ακολουθούμενοι από τους Ιακωβίτες και τους Αρμενίους, λιτάνευσαν, ικέτευσαν τον Θεό και το άγιο Φως εμφανίστηκε, πλημμυρίζοντας όλον τον Ναό. Με αλαλαγμούς έτρεξαν οι Λατίνοι να πάρουν το Φως από τους Έλληνες. Και επαναλαμβάνουμε ότι το επεισόδιο αυτό το διηγείται αυτόπτης Λατίνος, και όπως κι αν θελήσει κανείς να το εξηγήσει, είναι αναντίρρητο ότι οι Έλληνες που ταπεινώθηκαν και περιφρονήθηκαν από τους σταυροφόρους εξυψώθηκαν με αυτό. Και από τότε η τελετή του αγίου Φωτός παρέμεινε ως καθαρή ελληνική τελετή, ακόμα και κατά την περίοδο των σταυροφόρων».

Η μαρτυρία είναι από την Ιστορία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.

Απόδοση στην Νεοελληνική για την Ι. Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου Τέζας Γεώργιος - ΦιλόλογοςΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ¨ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ" ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ, ΠΡΩΗΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, (ΕΠΙ ΔΙΟΔΩΡΟΥ)ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ.  

Δείτε το σχετικό βίντεο....

Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ : " ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΑΝ ΔΟΘΕΙ Ο ΟΡΟΣ << ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>> ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ "......


Στον Αιμίλιο Πολυγένη 

Στο Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea.gr μίλησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, με αφορμή το ζήτημα της ονομασίας του κρατιδίου των Σκοπίων. 

Ο Σεβασμιώτατος έστειλε ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας ότι το εν λόγω κρατίδιο στηρίζει το ιδεολόγημά του, σε ψευδή ιστορικά στοιχεία. 

Επίσης ο Μητροπολίτης Πειραιώς κάνει λόγο για παραχάραξη της ιστορίας, και οποιαδήποτε συζήτηση περί ονομασίας είναι ανόητη και ανωφελής. 

 "Το θέμα της Μακεδονίας δεν είναι μόνο το όνομα, το θέμα της Μακεδονίας είναι ο αλυτρωτισμός των Σκοπιανών, είναι η εθνικότητα και βέβαια η γλώσσα" τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σεραφείμ. 

Επίσης ο Σεβασμιώτατος πρόσθεσε: "Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κατασκευάσει ένα ιδεολόγημα που στηρίζεται σε ψευδή ιστορικά στοιχεία, διότι είναι σλαβικό φύλο που ήρθε στην περιοχή των Βαλκανίων τον 6ο - 7ο μ.χ. αιώνα, δηλαδή χίλια χρόνια σχεδόν μετά τον Μέγα Αλέξανδρο.

"Έχουν κατασκευάσει μία ψευδή ιστορία, εμφανιζόμενοι ως δήθεν οι μόνοι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και ως οι μόνοι κληρονόμοι της μακεδονικής ιστορίας και του δήθεν ανύπαρκτου Μακεδονικού έθνους" υπογράμμισε στην Romfea.gr ο Μητροπολίτης Πειραιώς. 

Σε άλλο σημείο ο κ. Σεραφείμ τόνισε: "Χωρίς την απεμπόληση του αλυτρωτισμού που περιέχεται στο σύνταγμα τους, στην ψευδή εθνικότητα τους και την κατασκευασμένη γλώσσα τους, οποιαδήποτε συζήτηση για την ονομασία του ψευδοκρατιδίου αυτού, είναι και ανόητη και ανωφελής για την επίλυση του μεγάλου αυτού ζητήματος, αλλά και παραχάραξη της ιστορίας μας και καταστρατήγηση των δικαιωμάτων του λαού μας". 

Σε ερώτηση της Romfea.gr ποια η στάση της Εκκλησίας την επόμενη ημέρα, εαν η Κυβέρνηση συμπεριλάβει τον όρο Μακεδονία στην ονομασία του κρατιδίου, ο Μητροπολίτης Πειραιώς ανέφερε: "Εάν η κυβέρνηση χωρίς την επίλυση του αλυτρωτισμού και χωρίς την αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων, που εμπεριέχει ο αλυτρωτισμός, διότι αυτοί πρέπει να αλλάξουν το σύνταγμα τους, ταυτόχρονα να πάψουν να εμφανίζουν χάρτες όπου εμφανίζουν την Ελληνική Μακεδονία ως δήθεν αλύτρωτη περιοχή την οποία κατέχουν οι Έλληνες κατακτητές, είναι η περίφημη Μακεδονία του Αιγαίου όπως την λένε. Επίσης να διδάσκουν στα παιδιά τους, στα σχολεία ότι η Ελλάδα κατέχει παράνομα δικό τους ζωτικό χώρο, του δήθεν ανύπαρκτου Μακεδονικού έθνους όπως το λένε, θα έχει διαπράξει δυστυχώς μία τεράστια Εθνική προδοσία.

Κλείνοντας ο Μητροπολίτης Πειραιώς έριξε τα βέλη του κατά της Κυβέρνησης, με αφορμή το πολυνομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση την Δευτέρα στην Βουλή. 

"Η Πειραϊκή Εκκλησία από προχθές μεταδίδει ένα μήνυμα για την απαράδεκτη και φασιστίζουσα και σταλινικού περιεχομένου απόφαση της Κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ - ΑΝ.ΕΛ. στο άρθρο 220 του πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή, προς ψήφιση με την μορφή κατεπείγοντος και θα ψηφιστεί τη Δευτέρα" - τόνισε στην Romfea.gr ο Μητροπολίτης Πειραιώς για το θέμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως. 

Επίσης ο Σεβασμιώτατος πρόσθεσε ότι "με τον τρόπο αυτό αποκλείουν από τις ραδιοφωνικές συχνότητες τα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, ώστε να μη δώσει πλέον άδεια λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι θα σιγήσει η εκκλησιαστική ερτζιανή ενημέρωση, και αυτός ο πολύτιμος βοηθός της Εκκλησίας στο έργο του ευαγγελισμού του λαού μας, και δεν θα είναι πλέον πρόσφορο μέσον για την επιτέλεση του έργου μας". 

"Αυτό αποτελεί μία καταστρατήγηση της θρησκευτικής ελευθερίας μας, είναι μία καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βέβαια αυτό δεν μπορεί να μείνει στη διάθεση των κυβερνώντων. Η Εκκλησία πρέπει να αντιδράσει γιατί πλέον είναι η ώρα μηδέν.." συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σεραφείμ. 

Κλείνοντας ο δυναμικός Ιεράρχης τόνισε: "Εάν αυτό πραγματωθεί και υλοποιηθεί, η Εκκλησία οφείλει να κηρύξει Αυτήν εν διωγμώ και να πάψει οποιαδήποτε σχέση με την άθλια, αντίχριστη και πολέμια της πίστεως Πολιτεία.

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : ΡΟΜΦΑΙΑ.GR 

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

ΕΚΤΑΚΤΟ..... ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 22 ΙANΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ... ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666..... ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ.....


ΤΟ 2018 ΑΠΟ ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ , ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ. 

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ,  ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ Ν.Η , ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ , ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΥΝΝΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ. 

ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ. ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ , ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΣ. ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α = Ε.Κ.ΑΜ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ. 

Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΗΣΕΙ , ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΗΣΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΟΛΟΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ , ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ , ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ , ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.


ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ.GR.......

Υπ.Εσωτερικών


Σε λειτουργία το Μητρώο Πολιτών από τις 22 Ιανουαρίου 09/01/2018 

Από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία, το νέο Πληροφοριακό Σύστημα εθνικής εμβέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών, το Μητρώο Πολιτών, το οποίο θα διασυνδέει 1036 υπηρεσίες Ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

Μετά από μια περίοδο σύνθετων και εντατικών εργασιών και προετοιμασιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους χρήστες του συστήματος από ομάδα εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών χωρίς κόστος, σε αντίθεση με την αρχική πρόβλεψη, το νέο σύστημα γίνεται πράξη και εντάσσεται στην καθημερινότητα του πολίτη, των υπηρεσιών και των εργαζομένων σε αυτές, ώστε να διευκολύνει τη ζωή όλων. 

Βασικές στοχεύσεις του νέου συστήματος είναι η απλοποίηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς και ο περιορισμός της περιττής γραφειοκρατίας με μείωση των υπογραφών και, προοπτικά, με την απαλοιφή της υποχρέωσης του πολίτη να προσκομίζει πλήθος εγγράφων για απλές διοικητικές διαδικασίες. Το όφελος θα αυξάνεται όσο περισσότεροι φορείς του Δημόσιου θα εντάσσονται λειτουργικά στο νέο σύστημα. Ταυτόχρονα, το Μητρώο Πολιτών συνιστά δομικό στοιχείο της στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ενώ αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προόδου και εκσυγχρονισμού βασικών δομών, στις οποίες βασίζεται κάθε προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. 

Με το νέο σύστημα αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία και τρόπος οργάνωσης των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης του πολίτη, απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες για την τήρηση, επεξεργασία και διάθεσή τους και τίθενται οι βάσεις 

α) για τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που ζητούνται σήμερα από τρίτους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και 

β) για το σχεδιασμό και την παροχή στον πολίτη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. Έτσι ο πολίτης δεν θα είναι πλέον αναγκασμένος να προσφεύγει στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ, για να λάβει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όπως αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, αποσπάσματα οικογενειακής μερίδας, κ.λπ., αφού η ζητούμενη πληροφορία θα διατίθεται ηλεκτρονικά στους αντίστοιχους φορείς μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής διασύνδεσης. 

Λίγο πριν την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών και προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες μετάπτωσης των πληροφοριακών δεδομένων από τα αντίστοιχα εν λειτουργία πληροφοριακά συστήματα των Δήμων, θα πραγματοποιηθεί ολιγοήμερη (5 εργάσιμες) προγραμματισμένη διακοπή των εργασιών ηλεκτρονικής καταχώρισης και επεξεργασίας στοιχείων Δημοτολογίου/Ληξιαρχείου. 

Οι λεπτομέρειες για το ποιες πράξεις θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν και με ποιους όρους, αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3/05.01.2018) του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, αλλά και στην Εγκύκλιο 1/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΞΓΧ465ΧΘ7-4ΛΚ), ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΏΝ που απεστάλη στις υπηρεσίες Ληξιαρχείων και Δημοτολογίων. 

Εννοείται ότι εφόσον δεν συντρέχουν επείγοντες λόγοι, η προσέλευση των πολιτών σε Ληξιαρχεία και Δημοτολόγια από τις 22 Ιανουαρίου 2018, όταν και θα έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα, θα διασφαλίσει μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία στις συναλλαγές τους με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ειδικότερα προβλέπεται: 

Α) Όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Δημοτολογίου των Δήμων θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης των τοπικά εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων δημοτολογίου, μέσω των οποίων ενημερώνεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) την Παρασκευή 12/01/2018 και ώρα 15:00. Η επανάληψη των εργασιών ενημέρωσης των στοιχείων Δημοτολογίου θα γίνει την Δευτέρα 22/01/2018, με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών και με αποκλειστική χρήση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώο Πολιτών. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών δεν θα πραγματοποιείται καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση η μεταβολή στοιχείων σε οικογενειακές μερίδες στα Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη αίτηση ενδιαφερομένου πολίτη δύναται να γίνεται καταχώριση εγγραφής στα χειρόγραφα βιβλία του Δημοτολογίου. 

Β) Όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Ληξιαρχείου των Δήμων θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών την Τρίτη 16/01/2018 και ώρα 15:00. Η επανάληψη των εργασιών ενημέρωσης των στοιχείων των κατά τόπους Ληξιαρχείων θα γίνει τη Δευτέρα 22/01/2018, με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών και με αποκλειστική χρήση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώο Πολιτών. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών καταργείται η εκτύπωση ληξιαρχικών πράξεων από το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων και η σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται στα χειρόγραφα βιβλία των Ληξιαρχείων. Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών οι ληξιαρχικές πράξεις αυτές θα καταχωρηθούν κατά προτεραιότητα στο νέο σύστημα. 

Γ) Η υπηρεσία Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών θα διακόψει τις εργασίες ενημέρωσης του Πληροφοριακού Συστήματος Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αθηνών) την Τρίτη 16/01/2018 και ώρα 15.00. Η επανάληψη των εργασιών καταχώρισης στοιχείων μεταγραφόμενων ληξιαρχικών πράξεων θα γίνει τη Δευτέρα 22/01/2018, με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών δεν θα πραγματοποιείται καμία σύνταξη ληξιαρχικής πράξης στο Ειδικό Ληξιαρχείο. Οι υπηρεσίες του Ειδικού Ληξιαρχείου θα παραλαμβάνουν και θα πρωτοκολλούν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 ΠΗΓΗ: https://www.diorismos.gr/dhmosia-dioikhsh/29285/se-leitoyrgia-to-mitroo-politon-apo-tis-22-ianoyarioy


ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ , ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ TOY BLOG - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ  ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΎΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.......


S.O.S ΠΑΜΕ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ - ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ..... ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ..... ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ.......Η ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α - ΑΝ.ΕΛ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ  - ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ. 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΝΕΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΝΗΜΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ Η ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΤΑΘΕΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , ΙΡΙΔΑ ΜΑΤΙΟΥ , ΠΑΛΑΜΟΣΚΟΠΗΣΗ , DNA , ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ , ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ κ.α

ΑΚΟΜΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΟΔΜΕΝΩΝ. ΑΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ , ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΑ ΧΕΙΛΗ , ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ - ΚΑΡΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ.

@ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 18/8/2017.... 

ΒΙΝΤΕΟ : ΑΠΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ - ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ......ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ + ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ - ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ , ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΑΝ.ΕΛ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ. 

ΟΙ ΤΑΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ Ν.Η ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΙΩΠΟΥΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ , ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.

ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ.  Σ.Β 


ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ....ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.NEWS.....

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή και εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ, παρέχεται εξουσιοδότηση στον αρμόδιο υπουργό να προσθέτει, αν παραστεί ανάγκη νέα ατομικά στοιχεία στην αστυνομική ταυτότητα μαζί με αυτά που περιλαμβάνονται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 3 του ν.1599/1986

Όπως αναφέρει η ειδική έκθεση συνεπειών της τροπολογίας με την προτεινόμενη ρύθμιση η διοίκηση θα μπορεί κάθε φορά να εναρμονίζει τα απαιτούμενα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας, ανάλογα με το είδος της ανάγκης που θα ανακύπτει, π.χ. υγείας των πολιτών. Κατά το παραπάνω παράδειγμα ο πολίτης θα μπορεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, να λαμβάνει από την πλευρά της πολιτείας άμεσα υπηρεσίες υγειονομικού χαρακτήρα, χωρίς καθυστερήσεις διαγνωστικών ιατρικών πράξεων που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην υγεία του. 

Όπως αναφέρει η τροπολογία, το βασικό νομικό πλαίσιο για τα ατομικά στοιχεία δελτίου ταυτότητας κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης έχει διατυπωθεί από τον ν.1599/1986 (Α' 75), ενώ οι λεπτομέρειες (τεχνικές προδιαγραφές, διάρκεια ισχύος, δικαιολογητικά, διαδικασία έκδοσης κλπ) καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. 

Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται αναγκαία η ρύθμιση για να μη προστρέχει άσκοπα η διοίκηση, κάθε φορά που θα έχει κάτι να προσθέσει στα στοιχεία των δελτίων ταυτότητας, στην κοινοβουλευτική διαδικασία, η οποία πρωτίστως οφείλει να καθιερώνει θεσμικά πλαίσια και όχι λεπτομερειολόγηση και να μπορούν με υπουργική απόφαση να προστίθενται στοιχεία των πολιτών στις αστυνομικές ταυτότητες. 

Όπως υποστηρίζει η τροπολογία, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι πρόνοιες που πρέπει να λαμβάνει ένα σύγχρονο κράτος για την προστασία και την εξυπηρέτηση των πολιτών και οι απαιτήσεις της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ελεύθερης διακίνησης πολιτών επιβάλλουν στη διοίκηση να διαθέτει νομοθετική ευλυγισία

Με το σκεπτικό αυτό αντικατοπτρίζεται και η καταλληλότητα της συγκεκριμένης τροπολογίας - προσθήκης στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ....

ΕΚΤΑΚΤΟ..... ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ.

Ετικέτες